slajd
slajd
Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych
WitamyO fundacjiProjektyWsparcieReportażeKolej RogowskaBiuletyn FPKW

– Kontakt –

Koleją Wąskotorową Rogów - Rawa - Biała opiekuje się Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych będąca organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Nasza fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych
ul. Dworcowa 37, 95-063 Rogów
NIP 527-23-07-637, REGON 016266748, KRS 0000061869
BANK PEKAO 60 1240 1053 1111 0010 2944 1375 (rachunek czynny do września 2021 r.)
BANK PNB PARIBAS 37 1600 1462 1869 3064 8000 0001

Biuro fundacji zlokalizowane jest pod powyższym adresem w budynku parowozowni na stacji Rogów Towarowy Wąsk.

Chcesz nam pomóc i zaangażować się w prace na zabytkowej kolei? Zgłoś się na:
wolontariat@kolejrogowska.pl

Potrzebujesz informacji o kursowaniu zabytkowej kolei? Napisz na:
biuro@kolejrogowska.pl

Chcesz się przyłączyć do jakiegoś projektu? Skontaktuj się z nami:
zarzad@fpkw.org

BIURO FUNDACJI

46 874 80 23

zarzad@fpkw.org

ul. Dworcowa 37, 95-063 Rogów