slajd
slajd
Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych
WitamyO fundacjiProjektyWsparcieReportażeKolej RogowskaBiuletyn FPKW
Projekty

– wagon Bxhpi 1908 (3Aw) –

Nazwa projektu: Poprawa jakości usług turystycznych poprzez przywrócenie do ruchu historycznego wagonu osobowego na Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała.
Wartość projektu: 49 643,13 zł
Okres realizacji: 2011-2012
Status: projekt zrealizowany
Finansowanie: PROW 2007-2013 (24 600,00 zł), FPKW

Wagony typu 3Aw stanowiły w latach 60. XX w. podstawowy rodzaj wagonów pasażerskich na Kolei Wąskotorowej Rogów - Rawa - Biała. Niestety żaden z tych wagonów nie zachował się na tej linii. Naszej fundacji udało się pozyskać dwa takie wagony. Pierwszy w 2003 r. z Gniezna (Bxhpi 1908) a drugi w 2010 r. z Sochaczewa (Bxhpi 1946). W styczniu 2011 r. rozpoczęliśmy projekt odbudowy pierwszego z nich, wyprodukowanego w Fabryce PAFAWAG we Wrocławiu w 1960 r.

Realizacja remontu wagonu Bxhpi 1908 (typu 3Aw) została częściowo sfinansowana ze środków UE w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości usług turystycznych poprzez przywrócenie do ruchu historycznego wagonu osobowego na Kolei Wąskotorowej Rogów - Rawa - Biała” realizowanego ze środków przyznanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Niezależnie od realizacji projektu unijnego, w tym samym czasie rozpoczęto remont drugiego z wagonów (Bxhpi 1946), który jest remontowany wyłącznie ze środków własnych Fundacji w tym z darowizn przekazanych w ramach 1% dla OPP

Wagony 3Aw przed parowozownią w Rogowie przed rozpoczęciem prac. Po lewej wagon Bxhpi 1908 (zielony), po prawej wagon Bxhpi 1946 (brązowy):

Po trwających rok pracach udało się całkowicie zdemontować i udokumentować wyposażenie obydwu wagonów, wyciąć skorodowane elementy szkieletu i poszycia, wstawić uzupełnienia, odtworzyć urządzenia zewnętrzne (m.in. stopnie wejściowe, mostki przejściowe na końcach itp.). Wykonano wstępne malowanie pudeł. Z końcem grudnia 2011 zakończono I etap projektu odbudowy.

Wnętrze wagonu Bxhpi 1908 po piaskowaniu:


Wagon Bxhpi 1946 po piaskowaniu. Na drugim planie wagon Bxhpi 1908 po malowaniu podkładem epoksydowym:


Nowe wstawki poszycia na czole wagonu Bxhpi 1908:


Nowe wstawki poszycia na ścianach bocznych wagonu Bxhpi 1908.


Skrzynki okienne po renowacji przeprowadzonej nieodpłatnie przez firmą Galchrom z Brzezin.


Nowe zawiasy mostka przejściowego.


Nowy zamek mostka przejściowego na ścianie czołowej.


Spawanie nowych słupków i rynienek podokiennych.


Nowe stopnie do wagonów 3Aw.

Projekty

BIURO FUNDACJI

46 874 80 23

zarzad@fpkw.org

ul. Dworcowa 37, 95-063 Rogów