slajd
slajd
Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych
WitamyO fundacjiProjektyWsparcieReportażeKolej RogowskaBiuletyn FPKW
Projekty

– Para buch! - Etap I zrealizowany w 2021 r. –

W 2021 r. nasza fundacja zrealizowała I Etap projektu "Para buch!". Działania były możliwe dzięki finansowaniu przedsięwzięcia ze środków Budżetu Państwa, Powiatu Rawskiego, Gminy Rogów oraz własnych zasobów naszej fundacji. Efektami pierwszego etapu projektu jest zrealizowanie prac remontowych przy parowozie Px48-1911 na poziomie ok. 50%, wybudowanie infrastruktury parowozowej oraz przeprowadzenie szkoleń parowozowych dla 2 maszynistów i 5 palaczy.

Prace remontowe przy parowozie Px48-1911
Rzeczywisty zakres prac remontowych przy samym parowozie (niemożliwy do określenia przed całkowitym demontażem parowozu) i bezpośrednio związana z tym czasochłonność spowodowały m.in. konieczność wykonania nowych ścian stojaka kotła, konieczność wstawienia łaty na walczaku kotła w dolnej części, konieczność daleko idącej regeneracji pozostających na kotle blach stojaka przez napawanie i szlifowanie - usunięcie punktowych wżerów korozyjnych. Co istotne zakres prac wymagał m.in. wykonania szeregu czynności regeneracyjnych do wykonania których, ze względów technologicznych, wykorzystywać można tylko określone gatunki stali. W związku z trudną sytuacją na rynku surowców i materiałów spowodowaną ogólnoświatową pandemią COVID-19 wpływającą na dostępność materiałów rzeczywisty poziom realizacji prac remontowych przy samym parowozie w roku 2021 osiągnął ok. 50%.
Prace remontowe przy parowozie Px48-1911 będą kontynuowane w ramach Etapu II w roku 2022 r.

Budowa infrastruktury parowozowej
Dodatkowo w zakresie realizacji projektu wybudowano infrastrukturę parowozową niezbędną do przechowywania węgla trakcyjnego oraz części zapasowych i materiałów eksploatacyjnych zlokalizowaną na stacji Rogów Towarowy Wąsk. Przedmiotowa infrastruktura będzie w pełni wykorzystana do utrzymania parowozu Px48-1911.
Nowy obiekt posiada dwie części:
(1) zasiek węglowy w którego skład wchodzi plac węglowy, tory kolejki węglowej o rozstawie 430 mm oraz postument pod przyszły żuraw węglowy;
(2) budynek magazynowy z dwoma pomieszczeniami: Magazyn No. 3 i Magazyn No. 4, których numeracja jest kontynuacją numeracji przedwojennych Magazynów No. 1 i No. 2 zlokalizowanych we wschodniej części stacji.
Zasiek węglowy został skonstruowany zgodnie z tradycyjnymi rozwiązaniami kolejowymi. Posiada ściany stałe zbudowane ze słupów wykonanych z szyn kolejowych i pól pomiędzy szynami wypełnionych zbrojonym betonem oraz ściany rozbieralne w których pola między szynami wykonane są ze staroużytecznych podkładów. Wysokość ścian rozbieralnych można regulować wraz z ubywaniem węgla w zasieku. Ponadto, przy części komunikacyjnej w której nie będzie składowany węgiel, wykonano ogrodzenie z przęseł stalowych wykonanych z kształtowników hutniczych wypełnionych w dolnej części blachą a w górnnej części siatką cięto-ciągnioną. Całość zamyka brama wykonana podobnie jak ogrodzenie z kształtowników, blachy i siatki uzupełniona o nitowane blachy węzłowe.
Od strony północnej do zasieku przylega budynek magazynowy wykonany jako konstrukcja stalowa z nitowanymi blachami węzłowymi wypełniona czerwoną cegłą wymurowaną na zaprawie cementowo-wapiennej. Dach oparto na łukowych żebrach wykonanych z kątowników hutniczych przekrytych blachą falistą (sinus). Jest to typowe rozwiązanie konstrukcyjne stosowane w budynkach przemysłowych w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku. Można je spotkać w wielu dawnych obiektach kolejowych ale także m.in. na zachowanych obiektach warszawskiej "Elektrowni Powiśle" czy łódzkiej elektrociepłowni "EC1".
Takie szczególne rozwiązania konstrukcyjne zostały przyjęte dla podtrzymania historycznego charakteru stacji Rogów Towarowy Wąsk.

Szkolenia parowozowe
Ponadto w ramach realizacji projektu przeprowadzono szkolenia personelu w liczbie 7 osób, w postaci 2 maszynistów parowozowych i 5 palaczy parowozowych. Z uwagi na panującą epidemię COVID-19 szkolenie zostało przeprowadzone w trybie hybrydowym, tj. zajęcia teoretyczne przeprowadzono wyłącznie zdalnie z wykorzystaniem internetowej platformy umożliwiającej transmisję głosu i obrazu a zajęcia praktyczne przeprowadzono na czynnych parowozach serii Px48 (Środa Wielkopolska) i Lowa Bn2t (Białośliwie).
Celem szkolenia było przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi i eksploatacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych a także wiadomości niezbędnych dla bezpiecznego wykonywania czynności prowadzących pojazdy kolejowe w trakcji parowej. Szkolenia przeprowadzono w pełnym zakresie uwzględniając przygotowanie parowozu do służby, jego obsługę w trakcie prowadzenia pociągu i przeglądów międzypociągowych, wygaszenie po służbie oraz czynności utrzymaniowe specyficzne dla lokomotyw parowych.
Projekty

BIURO FUNDACJI

46 874 80 23

zarzad@fpkw.org

ul. Dworcowa 37, 95-063 Rogów