slajd
slajd
Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych
WitamyO fundacjiProjektyWsparcieReportażeKolej RogowskaBiuletyn FPKW
Projekty

– Para buch! –

Nazwa projektu: Para Buch! – powrót historycznych pociągów parowych
Wartość projektu: ETAP I - 664 899,00 zł
Okres realizacji: 2021
Status: projekt w toku
Finansowanie: ETAP I - Budżet Państwa (561 649,00 zł), Powiat Rawski (50 000,00 zł), Gmina Rogów (35 000,00 zł), FPKW (18 250,00 zł);

Nasza fundacja od 2008 roku podejmowała starania zmierzające ku przywróceniu pociągów parowych na Kolei Wąskotorowej Rogów - Rawa - Biała. Ostatni czynny parowóz został wycofany ze służby w Parowozowni Rogów w 1976 r. W 2021 r., po 13 latach starań i po 45 latach od wygaszenia ostatniego czynnego parowozu na Kolei Rogowskiej udało się zakończyć montaż finansowy projektu. Dzięki temu przedsięwzięcie wchodzi w fazę realizacji a czynny parowóz Px48-1911 poprowadzi pierwsze pociągi już w 2022 roku!

Celem projektu jest przywrócenie kursowania pociągów parowych na Kolei Rogowskiej. W 1976 r., blisko pół wieku temu, wygaszono ostatnie czynne parowozy na tej kolei. Tym samym zamknięto epokę pociągów parowych w tej części regionu.
Parowóz serii Px48 przed dworcem w Rawie Maz., lata 50. XX w. (fot. ze zb. FPKW)
Niniejszy projekt ma za zadanie przywrócić ten utracony element poprzez remont zachowanego parowozu serii Px48. Parowozy wąskotorowe serii Px48 to maszyny o rdzennie polskiej konstrukcji bazującej na najlepszych praktykach przedwojennej polskiej szkoły parowozowej. Zostały skonstruowane na podstawie ocalałej przedwojennej dokumentacji technicznej parowozu Wp29 typu „Wilno”. Dokumentacja ta została przechwycona w 1943 r. z archiwum niemieckiego w Krakowie przez polskiego pracownika chrzanowskiej fabryki lokomotyw. Przechwycona i ukryta dokumentacja umożliwiła po wojnie szybkie uruchomienie produkcji parowozów wąskotorowych które były niezbędne do obsługi ruchu na kolejach wąskotorowych w latach powojennych. Parowozy tej serii zostały wyposażone w szereg zaawansowanych rozwiązań technicznych wywodzących się z uznanej na całym świecie przedwojennej polskiej szkoły budowy parowozów.

Stacjonujący w Rogowie parowóz Px48 jest przedstawicielem serii parowozów będących podstawowym rodzajem lokomotyw parowych prowadzących pociągi na Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa - Biała. Lokomotywy parowe tej serii na trwałe wpisały się w krajobraz regionu jako charakterystyczny element życia codziennego.

Niezależnie od prac przy samym parowozie niezbędne jest przygotowanie infrastruktury towarzyszącej, kluczowej dla jego przyszłego utrzymania w stanie czynnym i możliwości poprawnej i bezpiecznej eksploatacji a także przeprowadzenie szkoleń wśród osób które będą obsługiwały parowóz.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy województwa łódzkiego.
Projekty

BIURO FUNDACJI

46 874 80 23

zarzad@fpkw.org

ul. Dworcowa 37, 95-063 Rogów